Rada Techniczna nr 44

W dniu 18 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.