Rada Budowy nr 25

W dniu 10 lipca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 25. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.