Rada Techniczna nr 43

W dniu 04 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 43, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.