Rada Techniczna nr 42


W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 42, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.