Rada Techniczna nr 41

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 41, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.