Rada Budowy nr 24

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.