Rada Techniczna nr 39

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 39, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.