Rada Techniczna nr 38

W dniu 23 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.