Rada Techniczna nr 37

W dniu 16 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.