Rada Budowy nr 23

W dniu 08 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.