Rada Techniczna nr 36

W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.