Rada Techniczna nr 35

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.