Rada Budowy nr 22

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 22, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.