Rada Techniczna nr 33

W dniu 28 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.