Rada Techniczna nr 32

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła sią Rada Techniczna nr 32. Tematy omawiane na radzie:

  1. Uwagi i uzgodnienia w zakresie ekranów akustycznych
  2. Uwagi wnoszone do PT odbiegające od zatwierdzonych PW:
    • Tom III/1 Most MS-01
    • Tom V/2 Usunięcie kolizji z siecią oświetleniową GDDKiA
    • Aktualizacja Budowa oświetlenia i zasilania MOP