Przekazanie placu budowy

W dniu 14 marca 2023 r. przekazany został Plac Budowy.

 1. Protokół przekazania podpisali:
  • Ze strony Zamawiającego – GDDKiA O/Gdańsk:
   • Kierownik Projektu Piotr Nisgorski
   • Kierownik GDDKiA Rejon Słupsk – Sebastian Dymek
  • Ze strony Wykonawcy:
   • Przedstawiciel Wykonawcy – Adam Burkacki
   • Kierownik Budowy – Rafał Kujawa
  • W obecności:
   • Inżyniera Kontraktu – Waldemara Kubisia
 2. Wycinka drzew i krzewów niezbędnych do wykonania zadania odbyła się przed okresem gniazdowania ptaków, tj. od 27 lutego do 10 marca 2023 r., pod nadzorem służb ornitologicznych (w uzgodnieniu z Zamawiającym rozpoczęła się przed otrzymaniem Decyzjo ZRID).
 3. Po przejęciu Placu Budowy Wykonawca, w dniu 15 marca 2023 r. przystąpił do:
  • prac przygotowawczych do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy, tj. wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, wykonania wyjazdów z budowy na drogę ekspresową S6,
  • przygotowania zapleczy budowy do wykonania obiektów mostowych,
  • wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – odcinek 2.