Rada Budowy nr 21

W dniu 13 marca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 21, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.