Uzyskanie decyzji ZRID

W dniu 03 marca 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 4zrid/2023/MCH, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupsk”.

Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.