Rada Techniczna nr 31

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31, podczas której zostały omówione STWiORB z zakresie branży mostowej.