Rada Budowy nr 20

W dniu 13 lutego 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 20, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.