Rada Techniczna nr 30

W dniu 10 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 30:

Tematy omawiane na radzie:

  1. Omówienie wyników dodatkowych badań podłoża gruntowego,
  2. Ocena określenia grup nośności podłoża,
  3. Omówienie PW Branża drogowa.