Rada Techniczna nr 29

W dniu 18 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29.

Tematy omawiane na radzie:

  1. Dodatkowe badania podłoża gruntowego
  2. Status DW w zakresie Obiektów Inżynierskich,
  3. Program dla etapu Robót,
  4. PW Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczenie urządzeń wodnych,
  5. PZJ Wycinka drzew i Zdjęcie Humusu,
  6. Tymczasowa Organizacja Ruchu,
  7. PW Ekrany akustyczne,
  8. Koordynacja robót na styku odcinków,
  9. Status Dokumentacji Wykonawcy
  10. PW zasilania infrastruktury drogowej