Rada Techniczna nr 28

W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Omawiane były na niej następujące tematy:

  1. Projekt Wykonawczy Wiadukt WS-02, PW Most MS-03, PW Most MS-04.
  2. Projekt Wykonawczy TOM III_1 Most MS-01, Most MS-03, PW Most MS-04 – Posadowienie na palach,
  3. STWiORB -y w zakresie branży inżynieryjnej,
  4. Projekt Wykonawczy Ekrany Akustyczne,
  5. Projekt Wykonawczy Zasilanie infrastruktury drogowej.
  6. Projekt Wykonawczy TOM II Branża drogowa
  7. Projekt Wykonawczy TOM IV/1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczenie urządzeń wodnych