Rada Budowy nr 19

W dniu 9 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.