Rada Techniczna nr 27

W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 27, na której omówione zostały tematy w zakresie wielkości Kanału technologicznego, kablowych linii światłowodowych, rozstawu studni oraz wielkości kanałów.