Rada Techniczna nr 26

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 26, na której został omówiony Projekt Wykonawczy Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie urządzeń wodnych.