Rada Budowy nr 18

W dniu 12 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 18, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Harmonogram prac projektowych przewidzianych na grudzień:

  1. Dokumentacja projektowa prace nad PW (PT) i STWIORB – kontynuacja prac
  2. Zatwierdzenie Aktualizacji Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
  3. Zatwierdzenie w GDDKiA Tymczasowej Organizacji Ruchu
  4. Kontynuacja prac/zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu
  5. Materiały do zgłoszenia robót – teren obwodnicy (KT, zasilanie, drogi, ogrodzenia, SZR).
  6. Materiały do zgłoszenia robót – teren w Mieście Słupsk (SZR) – Uzgodnienie PSOR z ZIM Słupsk, a następnie lokalizacji i zasilania SZR z UM Słupsk