Narada Techniczna

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna, na której zostały omówione uwagi do Projektów Wykonawczych branży mostowej oraz Ekranów Akustycznych a także Specyfikacje Technicznej branży mostowej.