Rada Budowy nr 17

Dnia 14 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na grudzień.