Narada Techniczna

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna w sprawie analizy wpływu zlewni przyległej na rozwiązania PW KD.