Rada Techniczna nr 25

W dniu 8 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25, na której omówione zostały uwagi Zamawiającego i Konsultanta do Projektu Wykonawczego Branży drogowej.