Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23, na której omówione zostały tematy:

1. Plan działań Ratowniczych

2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

3. Posadowienie Obiektów Inżynierskich.