Rada Budowy nr 15

Dnia 12 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na wrzesień.