Zmiany w Przedstawicielstwach

Od dnia 17.08.2022 r. funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pełni Pan Adam Burkacki. Tym samym od dnia 17 sierpnia Pan Mariusz Schab pełni funkcję Zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy.