Rada Techniczna nr 22

Dnia 09 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Tematem było omówienie STWiORB, Programu Prac Projektowych, statusu Pozwoleń Wodnoprawnych oraz ZRID.