Rada Budowy nr 13

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na lipiec.