Rada Techniczna nr 21

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Tematem było uzgodnienie zakresu dróg do remontu.