Rada Budowy nr 12

W dniu 13.06.2022 odbyła się Rada Budowy nr 12, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych oraz harmonogram prac projektowych na czerwiec 2022.