Rada Techniczna nr 20

W dniu 09.06.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 20. Tematami poruszanymi było omówienie spraw związanych z przedłożonym opracowaniem Map do Celów Projektowych (MDCP) zgodnie z SP-30.10.00 pkt. 4.5.3.5 rew. 0.1 oraz uwag do materiałów do Zgłoszenia Robót Budowlanych.