Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy

Dnia 23.05.2022 nastąpiła zmiana Przedstawiciela Wykonawcy. Funkcję tę tymczasowo pełni Pan Mariusz Schab.