Rada Budowy nr 11

W dniu 9 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 11, na której omówiono stan prac projektowych oraz harmonogram prac projektowych. Wykonawca przedstawił Plan Sytuacyjny zakresu na zgłoszenie robót budowlanych i omówił miejsca/zakresy, które wg Projektanta: wychodzą poza Zakres Zamówienia określony w PFU, wychodzą poza teren będący w administracji GDDKiA (teren prywatny), bądź powodują trudność w zasileniu i sterowaniu modułów (np. bramownica na terenie Łosina lub miasta Słupsk).