Rada Budowy nr 10

W dniu 11.04.2022 odbyła się Rada Budowy nr 10, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych.