Rada Techniczna nr 18

W dniu 05.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 18. Tematami poruszanymi na Radzie, było omówienie zaawansowania Prac Projektowych oraz stanu Dokumentów Wykonawcy złożonych do Wniosku o ZRID oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.