Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 24 marca 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.