Rada Budowy nr 9

W dniu 11 marca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 8, na której omówiono:

  1. Stan prac projektowych
  2. Projekt Zagospodarowania Terenu
  3. Obszar poza zakresem ZRID
  4. Harmonogram Prac Projektowych na marzec 2022 r.