Rada Techniczna nr 17

W dniu 07 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 17, na której omówiono:

  1. Raport Oddziaływania na Środowisko
  2. Projekt Budowlany – Ekrany Akustyczne
  3. Projekt Budowlany – Branża Zieleń
  4. Weryfikację wniosku o ZRID
  5. Projekt Budowlany – Branża Teletechniczna – Kanał Technologiczny