Rada Budowy nr 8

Dnia 14.02.2022 odbyła się Rada Budowy nr 8:

 1. Omówiono postęp prac projektowych
 2. Wykonawca przedstawił PTZ drogowej i branżowej
 3. Projektant omówił zakres prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID oraz aktualny stan działań Wykonawcy
 4. Omówiono aktualne sprawy kontraktowe tj.:
  • Zakres Zamówienia
  • Termin wykonania Kamienia Milowego nr 1
  • Złożenie Wniosku o ZRID
  • Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi.
  • Termin uzyskania ZRID wskazany w Programie Prac Projektowych
  • Zmiany w Prawie
  • Analiza akustyczna dla aktualnych rozwiązań projektowych.
  • Zlewnie z terenu przyległego nie uwzględnione w I Etapie inwestycji i w udostępnionych materiałach przetargowych wpływające na wielkość istniejących zbiorników retencyjnych oraz wymaganą przepustowość istniejących kanałów deszczowych.
  • Doprowadzenie istniejącego systemu odwodnienia do zgodności z aktualnie obowiązującym prawem i przepisami.
  • Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanym trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km
  • Powiadomienia o Roszczeniu