Rada Techniczna nr 15

Dnia 10.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 15 na której omawiano:

  1. Projekt Budowlany – system odwodnienia
  2. Uwagi do branży drogowej, PZT
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branży telekomunikacyjnej – kanał technologiczny.