Rada Techniczna nr 13

Dnia 27.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 13 na której omawiano:

  1. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
  2. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
  3. Operat Wodnoprawny
  4. Sprawy finansowe – PŚP nr 7
  5. Program Prac Projektowych