Rada Techniczna nr 12

Dnia 14.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 12 na której omawiano:

  1. System odwodnienia i zbiorniki retencyjne
  2. Operaty wodnoprawne
  3. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
  4. Projekt SOR
  5. KSZR i kanał technologiczny
  6. Linie rozgraniczające teren
  7. Ekrany akustyczne